Vítejte na stránkách věnovaných archeologickému výzkumu Forum

Výstavba Obchodního centra FORUM v historickém centru Ústí n. Labem vyvolala nutnost provedení archeologického výzkumu. Celková plocha stavby je 20 000 m², z ní je nyní plošně zkoumána část o výměře 4320 m². Práce byly zahájeny 3.8.2007 s předpokládaným ukončením v lednu 2008. Zkoumaný prostor by měl obsahovat stopy osídlení od pravěku přes raně středověké osídlení související s ústeckým hradištěm až po vznik a vývoj vrcholně středověkého města.

Prostorová dispozice stavby a výzkumu

Panorama plochy výzkumu (pohled z Větruše)